Tips scripties

Heb je hulp nodig bij je scriptie? Kom je er niet meer helemaal uit? Met deze tips kun je de inhoud, de lay-out en de spelling al sterk verbeteren. Een uitgebreide toelichting op deze tips vind je in de Handleiding scripties.

Algemene tips

  • Maak eerst een structuurschema en begin daarna pas met het onderzoek en het schrijven van de scriptie. Zie de handleiding scripties hoe je dit doet.
  • Let altijd op de beoordelingseisen m.b.t. de inhoud én de indeling die de opleiding aan de scriptie stelt, bijvoorbeeld aan de volgorde/structuur, de vereiste onderdelen, de inhoud van de titelpagina,  etc. Zorg ervoor dat jouw scriptie minimaal aan die eisen voldoet.
  • Check of je alle onderdelen in de scriptie hebt verwerkt én of je ze op de juiste manier hebt verwerkt (bijvoorbeeld in de vereiste volgorde).
  • Houd een dagboek of logboek bij wanneer je een reflectie en/of een competentieverslag moet maken.
  • Verwerk alle feedback die je krijgt van je begeleider(s) aan de hand van een logboek van aanpassingen.

Tips inhoud…

Tips lay-out…

Tips taal en spelling…

Kom je er nog steeds niet uit? Dan help ik je graag! Neem contact met me op via info@bhk200.nl.