Tips scripties: lay-out

Voor de gehele lay-out geldt:

wees CONSISTENT en CONSEQUENT.

Alinea’s

 • De leesbaarheid van de scriptie wordt bevorderd door een goede alinea-indeling. Maak hiervoor gebruik van een structuurschema.
 • Je kunt eerst de tekst schrijven en daarna alinea’s invoegen of direct alinea’s maken tijdens het schrijven.
 • Als je alle kernzinnen binnen een paragraaf achter elkaar zet, zou je een goede samenvatting van de tekst moeten hebben.
 • Maak je gebruik van de automatische samenvatting (Word/Pages), dan zijn kernzinnen extra belangrijk. Beide programma’s maken hiervoor namelijk veelal gebruik van de eerste en laatste zin van de alinea’s.

Witregels/inspringen

 • Wanneer je kiest voor een witregel, spring de volgende alinea dan niet in!
 • Wanneer je kiest voor inspringen, gebruik dan geen witregel tussen de laatste zin van de voorgaande alinea en de nieuwe alinea.
 • De eerste zin van de eerste alinea van een hoofdstuk/paragraaf wordt niet ingesprongen.

Regelafstand, lettertype en lettergrootte

 • Ga je over het maximale aantal pagina’s van de scriptie heen, dan kun je gaan spelen met de lettergrootte, regelafstand en marge om binnen het maximum te blijven.
 • Let erop dat je de lettergrootte, het lettertype en de regelafstand in de gehele tekst consequent doorvoert.
 • Kies een lettertype dat is toegestaan.

Voetnoten en eindnoten

 • Let erop dat voetnoten en eindnoten overal hetzelfde zijn qua lay-out (lettergrootte, regelafstand, lettertype).
 • Let erop dat een voetnoot op één pagina staat en niet verspreid wordt over twee pagina’s. Wanneer dit wel gebeurt, dan dien je een deel van de hoofdtekst te verplaatsen.
 • Indien je in de tekst verwijzingen naar de literatuur hebt opgenomen, dan hoeft dat niet meer in een voet- of eindnoot.

Bijschriften en bronvermeldingen

 • Pas de lay-out van het bijschrift aan de lay-out van de rest van de scriptie aan.
 • Neem de bronvermelding op onder de tabel, figuur o.i.d. op; het bijschrift (Tabel 3, Grafiek 2, etc.) kan zowel boven als onder. Maak wel een eenmalige keuze (boven of onder) en voer die consequent door in de  gehele scriptie.
 • Let erop dat de nummering van de tabellen, grafieken, etc. goed doorloopt! Dit kun je eventueel automatiseren.

Kopjes en titels

 • Let erop dat je, wanneer je koppen maakt, alleen de titels van de hoofdstukken, paragrafen en sub-paragrafen selecteert! Wanneer je meer tekst selecteert, komt dit namelijk ook terug in de geautomatiseerde inhoudsopgave.
 • Mocht het niet lukken met de kop en/of de nummering, dan is er waarschijnlijk sprake van een ‘zachte’ enter.

Paginanummering

 • Check goed of de paginanummers ‘doorlopen’, d.w.z. dat ze echt 1, 2, 3 gaan en niet 1, 3, 4 of 1, 1, 2. Klopt de volgorde niet? Dan heb je waarschijnlijk te maken met een nummering die wordt gestopt door een sectie-einde.

Kom je er nog steeds niet uit? Dan help ik je graag! Neem contact met me op via info@bhk200.nl.