Scriptie nakijken

Neem het zekere voor het onzekere en laat jouw scriptie nakijken en redigeren! Zo weet je zeker dat jouw scriptie geen taal- of spelfouten (meer) bevat en dat deze op een goede manier is opgebouwd. Ik heb inmiddels ruime ervaring (1.000+) met het nakijken en redigeren van scripties, essays, verslagen, etc., inclusief de literatuurlijst en de verwijzingen/voetnoten. Let op: scripties schrijven doe ik niet!

In het kort:

 • Ik kijk jouw scriptie* na op o.a. taal, spelling, grammatica en zinsbouw. Eventuele fouten worden direct door mij verbeterd. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, tegen meerprijs, jouw scriptie* ook na op lay-out, opbouw en structuur en ik geef tips om de scriptie wat betreft structuur/opbouw (verder) te verbeteren. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, tegen meerprijs, ook naar de verwijzingen in de tekst en de literatuurlijst (APA of Leidraad voor juridische auteurs) en verbeter deze waar nodig. Zie ook dit overzicht.
 • Tarief vanaf € 0,011 per woord!

* Of een onderdeel van jouw scriptie of elk ander onderwijs-/studie-gerelateerd document, zoals een plan van aanpak, een onderzoeksvoorstel, een essay of een artikel. De werkwijzen en de tarieven zijn precies hetzelfde, ook voor Engelstalige scripties.

Wat krijg je terug?

Je krijgt twee versies van de scriptie terug:

 1. één versie met daarin alle wijzigingen die ik heb gemaakt. Je kunt dan vervolgens zelf beslissen welke wijzigingen je wel of niet overneemt;
 2. één versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd. Deze versie is dus ‘schoon’.

Indien ik opmerkingen of suggesties heb, bijvoorbeeld wat betreft de leesbaarheid of de structuur, dan neem ik die in beide versies op.

Wat kost scriptie redigeren?

 • Wil je jouw scriptie* binnen één week (7 dagen) terug, dan zijn de kosten:
  • voor alleen redigeren: € 0,011 per woord of
  • voor redigeren incl. nakijken van structuur, opbouw en/of lay-out € 0,014 per woord.
 • Wil je jouw scriptie* eerder terug, dan gelden hogere tarieven (zie onderstaande tabel):
Tarief per woord 24 uur 48 uur < 72 uur < 4 dgn < 5 dgn < 6 dgn 1 week
Redigeren (taal, spelling, grammatica, etc.) € 0,019 € 0,017 € 0,015 € 0,014 € 0,013 € 0,012 € 0,011
Redigeren incl. opbouw, structuur en/of lay-out* € 0,023 € 0,021 € 0,019 € 0,017 € 0,016 € 0,015 € 0,014
Checken verwijzingen en literatuurlijst** € 59,95 € 57,95 € 55,95 € 53,95 € 51,95 € 49,95 € 47,95

* Je kunt ook alleen de opbouw/structuur en/of de lay-out laten nakijken en verbeteren. De kosten per woord zijn gelijk aan het verschil tussen redigeren en redigeren incl. opbouw/structuur en/of lay-out (€ 0,004).

** Het tarief voor de check van de verwijzingen en literatuurlijst betreft alleen APA en de Leidraad voor juridische auteurs en omvat maximaal 30 bronnen. Bij elke bron meer wordt € 2,00 in rekening gebracht. Indien je een klein aantal bronnen hebt (bijvoorbeeld in een essay of in een artikel), dan betaal je € 2,00 per bron. 

 • De aanbetaling is minimaal 50% van het totale offertebedrag; dit bedrag wordt op de offerte vermeld. Jouw scriptie wordt pas nagekeken nadat ik de aanbetaling heb ontvangen. Bij opdrachten die binnen 24 uur of 48 uur klaar moeten zijn, betaal je direct het volledige offertebedrag (dus 100%). 
 • Zie voor alles wat onder het redigeren valt, dit overzicht.

Offerte?

Wil je (een deel van) jouw scriptie laten redigeren? Neem dan contact op via onderstaand formulier of e-mail me direct op info@bhk200.nl. Als je een vraag hebt, kijk ook even in de FAQ.

Wil je direct een offerte, vermeld dan duidelijk wanneer je de tekst kunt of wilt aanleveren, wanneer je deze terug wilt (liefst exacte datum) en hoeveel woorden de tekst (ongeveer) bevat. Ik stel dan z.s.m. een offerte voor je op zodat je weet wat de kosten zijn en hoeveel je dient aan te betalen indien je akkoord gaat met die offerte.

* Betaling van de aanbetaling geschiedt via overschrijving, ‘Tikkie’ of een betaalverzoek (via KNAB), afhankelijk van wat jij wilt. Zodra je de aanbetaling hebt voldaan, ga ik voor je aan de slag! 

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van toepassing.