Scriptie nakijken/redigeren

Neem het zekere voor het onzekere en laat jouw scriptie nakijken en redigeren! Zo weet je zeker dat jouw scriptie geen taal- of spelfouten (meer) bevat en dat deze op een goede manier is opgebouwd. Ik  heb inmiddels ruime ervaring met het nakijken en redigeren van scripties, essays, verslagen, etc. Ik heb er inmiddels meer dan 400 nagekeken. De opleidingen, het niveau (mbo, hbo of wo) en de instellingen lopen uiteen (zie mijn portfolio). Hun reacties zijn zeer positief!

Wat doe ik?

 • Ik kijk jouw scriptie, een onderdeel daarvan of elk ander onderwijs-/studie-gerelateerd document* na op o.a. taal, spelling, grammatica, interpunctie, zinsconstructie en leesbaarheid. Eventuele fouten worden direct door mij verbeterd. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, jouw scriptie ook na op lay-out, opbouw en structuur en geef ik tips om de scriptie wat betreft structuur/opbouw (verder) te verbeteren. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, ook naar de verwijzingen in de tekst en de literatuurlijst (APA, Juridische Leidraad, etc.) en verbeter deze waar nodig. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, ook naar de beoordelingseisen van de opleiding en geef suggesties om de scriptie te verbeteren zodat deze zoveel mogelijk voldoet aan de beoordelingseisen.
 • Tarief vanaf € 0,008 per woord (incl. btw)!

* Denk aan een plan van aanpak, een essay of artikel, het proces-, onderzoeks- of stageverslag, de zelfreflectie, een werkstuk, etc.

Wat krijg je terug?

Je krijgt twee versies van de geredigeerde scriptie terug:

 1. één versie met daarin alle wijzigingen die ik heb gemaakt. Je kunt dan alsnog beslissen sommige wijzigingen wel of niet over te nemen.
 2. één versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd. Deze versie is dus ‘schoon’.

Eventuele opmerkingen, bijvoorbeeld t.a.v. de taalfouten of de structuur, neem ik in beide versies op.

Wat kost scriptie redigeren?

 • Wil je jouw scriptie* binnen één week (7 dagen) terug, dan zijn de kosten:
  • voor alleen redigeren: € 0,008 per woord (incl. btw) of
  • voor redigeren incl. nakijken van structuur, opbouw en/of lay-out € 0,012 per woord (incl. btw).
 • Wil je jouw scriptie* eerder terug, dan gelden hogere tarieven (zie onderstaande tabel):
Tarief per woord 24 uur 48 uur < 72 uur < 4 dgn < 5 dgn < 6 dgn 1 week
Redigeren (taal, spelling, grammatica, etc.) € 0,017 € 0,015 € 0,012 € 0,011 € 0,010 € 0,009 € 0,008
Redigeren incl. opbouw, structuur en/of lay-out** € 0,025 € 0,021 € 0,018 € 0,015 € 0,014 € 0,013 € 0,012
Checken verwijzingen en literatuurlijst (APA, Juridische Leidraad, etc.) € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00
  • Voor advies of begeleiding bij het schrijven van jouw scriptie, is het tarief in overleg (vraag naar de voorwaarden).
 • De aanbetaling is minimaal 50% van het totale offertebedrag; dit bedrag wordt op de offerte vermeld. Jouw scriptie wordt pas nagekeken nadat de aanbetaling door mij ontvangen is.
 • Zie voor een overzicht van alles wat onder het redigeren valt, dit overzicht.

* Voor het redigeren van andere onderwijs- of studie-gerelateerde documenten gelden dezelfde tarieven. Je kunt ook een onderdeel van jouw scriptie laten redigeren, bijvoorbeeld alleen het theoretisch kader, of deze laten vertalen.

** Je kunt ook alleen de opbouw/structuur en/of de lay-out laten nakijken en verbeteren. De kosten per woord zijn gelijk aan het verschil tussen redigeren en redigeren incl. opbouw/structuur en/of lay-out.

Offerte?

Wil je dat ik jouw scriptie redigeer? Of heb je er een vraag over? Neem dan contact op via onderstaand formulier. Wanneer je een vraag hebt, kijk ook even in de FAQ.

Wil je direct een offerte? Zet dan duidelijk bij ‘Bericht’ wanneer je de scriptie terug wilt (liefst exacte datum) en hoeveel woorden de scriptie ongeveer bevat.

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.