Scriptie Engels nakijken

Moet je jouw scriptie in het Engels schrijven en wil je deze laten redigeren? Ook dan kun je bij mij terecht! De werkwijze is uiteraard precies hetzelfde als bij Nederlandse scripties.

In het kort:

 • Ik kijk jouw Engelstalige scriptie, een onderdeel daarvan of elk ander onderwijs-/studie-gerelateerd document* na op o.a. taal, spellinggrammatica, interpunctie, zinsconstructie en leesbaarheid. Eventuele fouten worden direct door mij verbeterd. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, jouw Engelstalige scriptie ook na op lay-out, opbouw en structuur en geef ik tips om de scriptie wat betreft structuur/opbouw (verder) te verbeteren. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, ook naar de verwijzingen in de tekst en de literatuurlijst (APA, juridische Leidraad, etc.) en verbeter deze. Zie ook dit overzicht.
 • Ik kijk, op verzoek, ook naar de beoordelingseisen van de opleiding en geef suggesties om de scriptie te verbeteren zodat deze zoveel mogelijk voldoet aan de beoordelingseisen.
 • Tarief vanaf € 0,008 per woord (incl. btw)!

* Denk aan het redigeren van een plan van aanpak, een essay, het proces-, onderzoeks of stageverslag, de zelfreflectie, jouw werkstuk, etc.

Wat krijg je terug?

Je krijgt altijd 2 versies van jouw scriptie terug:

 1. één versie met daarin alle wijzigingen (en eventuele opmerkingen) die ik heb gemaakt. Je kunt dan alsnog beslissen sommige wijzigingen wel of niet over te nemen.
 2. één versie waarin alle wijzigingen zijn geaccepteerd. Deze versie is dus ‘schoon’. Mocht ik opmerkingen hebben geplaatst, dan blijven deze wel in deze versie staan.

Wat kost het?

 • Wil je jouw Engelstalige scriptie* binnen één week (7 dagen) geredigeerd terug, dan zijn de kosten:
  • voor alleen redigeren: € 0,008 per woord (incl. btw) of
  • voor redigeren incl. nakijken van structuur, opbouw en/of lay-out € 0,012 per woord (incl. btw).
 • Wil je de scriptie* eerder terug, dan gelden hogere tarieven (zie onderstaande tabel):
Tarief per woord 24 uur 48 uur < 72 uur < 4 dgn < 5 dgn < 6 dgn 1 week
Redigeren (taal, spelling, grammatica, etc.) € 0,017 € 0,015 € 0,012 € 0,011 € 0,010 € 0,009 € 0,008
Redigeren incl. opbouw, structuur en/of lay-out** € 0,025 € 0,021 € 0,018 € 0,015 € 0,014 € 0,013 € 0,012
Checken verwijzingen en literatuurlijst (APA, Juridische Leidraad, etc.) € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 32,50 € 32,50
 • Voor advies over of begeleiding bij het schrijven van jouw scriptie, is het tarief in overleg (vraag naar de voorwaarden). Datzelfde geldt voor het toetsen van jouw scriptie aan de beoordelingseisen.
 • De aanbetaling is minimaal 50% van het totale offertebedrag; dit bedrag wordt op de offerte vermeld. Jouw scriptie wordt pas nagekeken nadat ik de aanbetaling heb ontvangen.
 • N.B. Mocht tijdens het redigeren blijken dat de meeste tekst uit een vertaalmachine als Google Translate of Bing Translate komt of lijkt te komen, dan neem ik contact met je op en kan er een ander tarief in rekening worden gebracht.

* Voor het redigeren van andere onderwijs- of studie-gerelateerde documenten gelden dezelfde tarieven. Je kunt ook een onderdeel van de scriptie laten redigeren, bijvoorbeeld alleen het theoretisch kader, of deze laten vertalen.

** Je kunt ook alleen de opbouw/structuur en/of de lay-out laten nakijken en verbeteren. De kosten per woord zijn gelijk aan het verschil tussen redigeren en redigeren incl. opbouw/structuur en/of lay-out.

Offerte?

Wil je dat ik jouw Engelse scriptie redigeer? Of heb je er een vraag over? Neem dan contact op via onderstaand formulier.  Wanneer je een vraag hebt, kijk ook even in de FAQ.

Wil je direct een offerte? Zet dan duidelijk bij ‘Bericht’ wanneer je de scriptie terug wilt (liefst exacte datum) en hoeveel woorden de scriptie ongeveer bevat.

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.