Corrigeren/redigeren teksten

Door jouw tekst te corrigeren of te redigeren, zorg ik ervoor dat jouw tekst in foutloos Nederlands is opgesteld (correctie) en/of dat ze ook helder en doelgericht is opgebouwd (redactie). Voor het redigeren van een scriptie of ander onderwijs- of studie-gerelateerd materiaal heb ik speciale tarieven (zie scriptie nakijken). Wil je dat ik een sollicitatiebrief nakijk? Klik dan hier.

 In het kort:

  • Ik kijk de tekst na op spelling, grammatica, interpunctie en woordgebruik (correctie) en/of
  • Ik kijk de tekst na op spelling, grammatica, interpunctie, woordgebruik, structuur/opbouw, taalgebruik en argumentatie (redactie).
  • Tarief: € 44,95 per uur (incl. 21% btw).*

* Ik hanteer geen tarief per woord, omdat de ene tekst meer schoonheidsfoutjes bevat dan de andere. Ik kan een tekst van 10.000 woorden in, bijvoorbeeld, 6 uur corrigeren, maar dit kan ook 12 uur duren, afhankelijk van de kwaliteit van de oorspronkelijke tekst. Bij een tarief per woord zouden beide opdrachtgevers hetzelfde bedrag betalen terwijl de ene tekst aanzienlijk meer werk is dan de andere. 

Resultaat

Ik stuur altijd twee versies terug: één met daarin de volledig gecorrigeerde of geredigeerde tekst en één waarin alle suggesties voor spelling, opbouw, argumentatie etc. separaat zijn opgenomen. Zo kun je precies nagaan wat ik heb gewijzigd of kun je, naar eigen inzicht, de tekst (verder) aanpassen. 

Tarieven/offerte

Voor het corrigeren of redigeren van een tekst vraag ik een tarief € 44,95 per uur (incl. btw). Voor scripties of andere teksten van studenten hanteer ik andere tarieven. Dat geldt ook voor sollicitatiebrieven en/of cv’s. Ik houd per onderdeel de gewerkte tijd per minuut bij, dus je weet precies hoeveel tijd ik aan de tekst heb besteed. De ervaring leert dat ik circa 2.000-4.000 woorden per uur corrigeer of redigeer (afhankelijk van de tekst).

Heb je een vraag over het corrigeren of redigeren of wil je direct een offerte, neem dan contact met mij op via info@bhk200.nl of via onderstaand contactformulier.