Portfolio

Redigeren

 • Diverse boeken en romans
 • Diverse rapportages (AD, coaching, voortgang etc.)
 • Diverse sollicitatie- en motivatiebrieven en cv’s (Nederlandstalig en Engelstalig)
 • Diverse websites
 • Hbo- en wo-scripties (bachelor/master, Nederlandstalig en Engelstalig) van studenten aan de volgende hogescholen en universiteiten:
  • Academy for Information & Management (AI&M)
  • Avans Hogeschool
  • Driestar Hogeschool
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Fontys Hogescholen
  • Haagse Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool NHTV
  • Hogeschool NOVI
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Windesheim
  • HZ University of Applied Sciences
  • INHolland Den Haag
  • INHolland Diemen
  • INHolland Haarlem
  • INHolland Rotterdam
  • Intercollege Business School
  • LOI Hogeschool
  • NCOI Hogeschool
  • Nyenrode Business University
  • Odisee Hogeschool (België)
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Saxion Hogescholen
  • Stenden Hogeschool
  • The New School for Information Services
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit van Antwerpen (België)
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente
  • Universiteit Utrecht
  • Vrije Universiteit
  • Zuyd Hogeschool
 • Overige onderwijs-gerelateerde teksten (Nederlands, Engels en Duits) van studenten (mbo, hbo en wo) aan de volgende instellingen:
  • Avans Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool INHolland Diemen
  • Hogeschool INHolland Den Haag
  • Hogeschool INHolland Haarlem
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Zuyd
  • Intercollege Business School
  • Koninklijk Atheneum Zaventem (België)
  • NCOI Hogeschool
  • Odisee Hogeschool (België)
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • ROC Amsterdam
  • Saxion Hogescholen
  • Scheidegger Opleidingen
  • Schoevers Opleidingen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente
  • Vrije Universiteit

Vertalingen

 • Nederlands – Engels en Engels-Nederlands* (o.a.):
  • Algemene voorwaarden
  • Arbeidscontracten
  • Arbeidsdeskundige rapporten
  • (Bank-) Afschriften
  • Belastingaangiftes, -aanslagen etc.
  • Cv’s, motivatie- en sollicitatiebrieven
  • Diploma’s, certificaten, (school-)rapporten
  • Enquêtes
  • Fusieovereenkomsten
  • Huishoudelijk reglementen (o.a. VVE’s)
  • Jaarverslagen, jaarrekeningen, toelichtingen en accountantsverklaringen
  • Koop- en huurcontracten voor o.a. woningen
  • Managementsamenvattingen
  • Persberichten
  • Presentaties
  • Scripties, plannen van aanpak
  • Taxatierapporten
  • Testamenten, statuten, oprichtingsaktes, samenlevingscontracten
  • Uittreksels KVK en GBA
  • Uitnodigingen
  • Websites
  • Wetenschappelijke artikelen
 • Nederlands – Duits en Duits – Nederlands*:
  • Blogs
  • Commercials
  • Enquêtes
  • Handleidingen
  • Managementsamenvattingen
  • Personeels- en HR-beleid
  • Statuten
  • Video’s
  • Websites

* incl. redigeren/herschrijven voor de Nederlandse markt/doelgroep

Schrijven

 • Diverse ondernemingsplannen voor startende ondernemers, inclusief de onderdelen:
  • marktanalyse (marktontwikkelingen, doelgroep, concurrentie en de marketingmix incl. toelichting),
  • SWOT-analyse (interne en externe analyse, incl. toelichting),
  • financiële analyse (investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting, incl. toelichting) en
  • advies over plan van aanpak en inhoud ondernemingsplan.
 • Handleiding voor het schrijven van een scriptie.

Overig

 • Advisering studenten t.a.v. de tekst, de lay-out en de opbouw of structuur van hun scriptie
 • Begeleiding studenten bij het afronden van hun scriptie of vormgeven van het plan van aanpak
 • Toetsing scriptie of het plan van aanpak aan de beoordelingseisen van de opleiding
 • Controleren bronvermeldingen in scripties (APA en Juridische Leidraad 2019/2022)
 • Adviseren van auteurs bij het schrijven en opstellen van hun boek, inclusief beoordeling op aansluiting bij doelgroep
 • Teksten gereedmaken voor publicatie, drukkerij en/of uitgeverij
 • Opstellen huisstijl voor rapportages van meerdere zakelijke opdrachtgevers
 • Opstellen cv’s (nieuwe lay-out, structuur etc.)

Carrière DNB en HvA

Gedurende mijn carrière bij de Nederlandsche Bank en de Hogeschool van Amsterdam heb ik een groot aantal interne notities, memo’s, analyses en artikelen geschreven, waaronder:

 • Het externe vermogen van Nederland in 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 en 2006, De betalingsbalans van Nederland in 2003 en diverse topics over directe investeringen (Statistisch Bulletin, de Nederlandsche Bank)
 • Diverse korte artikelen over directe investeringen (Economisch Statistische Berichten (ESB))
 • IMF Balance of Payments Manual, 6th edition (medewerking via werkgroepen)
 • OECD Benchmark Definition on Foreign Direct Investment, 4th edition (medewerking via werkgroepen)
 • ECB/Eurostat Task Force on Foreign Direct Investment: final report (2004) (medewerking via werkgroepen)
 • Kaderbrief begroting, Studentenprognoses en Toelichting op de inkomsten uit Rijksbijdrage en collegegeld (Jaarverslag Hogeschool van Amsterdam 2009, 2010, 2011 en 2012)

Voor meer informatie over mijn portfolio, zie mijn profiel op LinkedIn.