Portfolio

Redigeren scripties

 • redigeren hbo-scripties (bachelor/master, Nederlandstalig):
  • Academy for Information & Management (AI&M)
  • Avans Hogeschool
  • Driestar Hogeschool
  • Fontys Hogescholen
  • Haagse Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool NHTV
  • Hogeschool NOVI
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Zuyd
  • HZ University of Applied Sciences
  • INHolland Den Haag
  • INHolland Diemen
  • INHolland Haarlem
  • INHolland Rotterdam
  • Intercollege Business School
  • LOI Hogeschool
  • NCOI Hogeschool
  • Odisee Hogeschool (België)
  • Saxion Hogescholen
  • Stenden Hogeschool
  • The New School for Information Services
 • redigeren wo-scripties (bachelor/master, Nederlandstalig):
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Nyenrode Business University
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit van Antwerpen (België)
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente
  • Universiteit Utrecht
  • Vrije Universiteit
 • redigeren hbo- en wo-scripties (bachelor/master, Engelstalig):
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Haagse Hogeschool
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Nyenrode Business University
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Twente
 • redigeren wo-essays (bachelor/master, Duitstalig):
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Leiden
 • redigeren overige onderwijs-gerelateerde teksten (mbo, hbo en wo) zoals essays, plannen van aanpak, logboeken, zelfreflecties, modules, onderzoeksopdrachten, presentaties en literatuuronderzoeken:
  • Avans Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Hogeschool INHolland Diemen
  • Hogeschool INHolland Den Haag
  • Hogeschool INHolland Haarlem
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Zuyd
  • Intercollege Business School
  • Koninklijk Atheneum Zaventem (België)
  • Odisee Hogeschool (België)
  • NCOI Hogeschool
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • ROC Amsterdam
  • Saxion Hogescholen
  • Scheidegger Opleidingen
  • Schoevers Opleidingen
  • Universiteit van Amsterdam
  • Universiteit Leiden
  • Universiteit Twente
  • Vrije Universiteit

Redactie (overig):

 • Diverse boeken en romans
 • Diverse sollicitatie- en motivatiebrieven (Nederlandstalig en Engelstalig)
 • Diverse cv’s (Nederlandstalig en Engelstalig)
 • Diverse speeches
 • Diverse arbeidsdeskundige rapporten
 • Diverse coachingsrapportages

Vertalingen

 • Nederlands – Engels:
  • Wetenschappelijke artikelen
  • Scripties
  • Plannen van aanpak
  • Managementsamenvattingen
  • Cv’s en sollicitatiebrieven
  • Huishoudelijk reglementen
  • Enquêtes
  • Diploma’s, certificaten, (school-)rapporten
  • Algemene voorwaarden
  • Arbeidscontracten
  • Rekeningen, (bank-)afschriften, belastingaangiftes etc.
  • Jaarverslagen, jaarrekeningen, accountantsverklaringen
  • Koop- en huurcontracten voor o.a. woningen
  • Testamenten
  • Websites
 • Engels – Nederlands*:
  • Persberichten
  • Enquêtes
  • Uitnodigingen
  • Brieven
  • Toelichtingen
  • Algemene voorwaarden
  • Handleidingen
  • Websites
 • Duits – Nederlands*:
  • Websites
  • Blogs
  • Video’s
  • Enquêtes
 • Nederlands – Duits:
  • Commercials
  • Managementsamenvattingen
  • Handleidingen
  • Personeelsbeleid

* incl. redigeren/herschrijven voor de Nederlandse markt/doelgroep

Schrijven

 • Diverse ondernemingsplannen voor startende ondernemers, inclusief de onderdelen:
  • marktanalyse (marktontwikkelingen, doelgroep, concurrentie en de marketingmix incl. toelichting),
  • SWOT-analyse (interne en externe analyse, incl. toelichting),
  • financiële analyse (investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting en exploitatiebegroting, incl. toelichting) en
  • advies over plan van aanpak en inhoud ondernemingsplan.
 • Handleiding voor het schrijven van een scriptie.

Overig

 • Adviezen aan studenten t.a.v. de tekst, de lay-out en de opbouw of structuur van hun scriptie
 • Controleren en aanpassen bronvermeldingen in scripties (APA en Juridische Leidraad 2019)
 • Scriptiebegeleiding van studenten bij het afronden van hun scriptie of vormgeven van het plan van aanpak
 • Toetsen van de scriptie of het plan van aanpak aan de beoordelingseisen van de opleiding
 • Adviseren van auteurs bij het schrijven en opstellen van hun boek, inclusief beoordeling op aansluiting bij doelgroep
 • Teksten gereedmaken voor publicatie, drukkerij en/of uitgeverij
 • Opstellen huisstijl voor rapportages meerdere zakelijke opdrachtgevers

Carrière DNB en HvA

Gedurende mijn carrière bij de Nederlandsche Bank en de Hogeschool van Amsterdam heb ik een groot aantal interne notities, memo’s, analyses en artikelen geschreven, waaronder:

 • Het externe vermogen van Nederland in 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 en 2006, De betalingsbalans van Nederland in 2003 en diverse topics over directe investeringen (Statistisch Bulletin, de Nederlandsche Bank)
 • Diverse korte artikelen over directe investeringen (Economisch Statistische Berichten (ESB))
 • IMF Balance of Payments Manual, 6th edition (medewerking via werkgroepen)
 • OECD Benchmark Definition on Foreign Direct Investment, 4th edition (medewerking via werkgroepen)
 • ECB/Eurostat Task Force on Foreign Direct Investment: final report (2004) (medewerking via werkgroepen)
 • Kaderbrief begroting, Studentenprognoses en Toelichting op de inkomsten uit Rijksbijdrage en collegegeld (Jaarverslag Hogeschool van Amsterdam 2009, 2010, 2011 en 2012)

Voor meer informatie over mijn portfolio, zie mijn profiel op LinkedIn.