Overzicht nakijkservice scriptie

Redigeren Redigeren incl. structuur/opbouw Redigeren incl. lay-out Alleen structuur/ opbouw Alleen lay-out Literatuurlijst en verwijzingen
Taal ✔️ ✔️ ✔️
Grammatica ✔️ ✔️ ✔️
Spelling ✔️ ✔️ ✔️
Interpunctie ✔️ ✔️ ✔️
Zinsbouw ✔️ ✔️ ✔️
Leesbaarheid ✔️ ✔️ ✔️
Structuur geheel document ✔️ ✔️
Structuur binnen hoofdstukken, paragrafen en alinea’s ✔️ ✔️
Lettertype, regelafstand, inhoudsopgave, kopjes, etc. ✔️ ✔️
Literatuurlijst en verwijzingen ✔️
Tarief per woord

(incl. btw)

Vanaf:

€ 0,008

Vanaf:

€ 0,012

Vanaf:

€ 0,012

Vanaf:

€ 0,004

Vanaf:

€ 0,004

Vaste prijs:

€ 35,00