Kosten scriptie redigeren

De kosten voor het scriptie redigeren zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Tarief per woord 24 uur 48 uur < 72 uur < 4 dgn < 5 dgn < 6 dgn 1 week
Redigeren (taal, spelling, grammatica, etc.) € 0,017 € 0,015 € 0,012 € 0,011 € 0,010 € 0,009 € 0,008
Redigeren incl. opbouw, structuur en/of lay-out € 0,025 € 0,021 € 0,018 € 0,015 € 0,014 € 0,013 € 0,012
Checken verwijzingen en literatuurlijst (APA, Juridische Leidraad, etc.) € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00

Het maakt niet uit of het document een Nederlandstalige scriptie is, een Engelstalige managementsamenvatting of een Nederlandstalig plan van aanpak is: de tarieven voor al deze documenten zijn hetzelfde.

Contact/offerte

Wil je dat ik je scriptie redigeer? Neem dan contact op via onderstaand formulier of mail me direct op info@bhk200.nl. Wil je meteen een offerte, zet dan duidelijk in het deel ‘Bericht’ wanneer je de scriptie terug wilt (liefst exacte datum) en hoeveel woorden de scriptie (ongeveer) bevat.

Op alle offertes en opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.