Handleiding scripties

Deze gratis handleiding voor het schrijven van een scriptie is vooral bedoeld als een praktisch document met daarin tips voor de inhoud, tekstopbouw, structuur, lay-out, taal en spelling van jouw scriptie. Daarnaast bevat de gratis handleiding uitleg over de diverse onderdelen van een scriptie, van de titelpagina tot en met de bijlagen, inclusief uitgebreide toelichtingen op en voorbeelden van een marketingplan en een implementatieplan. De gratis handleiding wordt frequent geüpdatet met nieuwe informatie en/of voorbeelden die ik in de praktijk ben tegengekomen.

De gratis handleiding scripties is hier te downloaden.

  • Wil je eerst een kijkje nemen? Dat kan natuurlijk. Je vindt hier de inhoudsopgave met alle informatie die wordt besproken.
  • Is niet alles relevant? Je kunt eenvoudig diverse onderdelen van de gratis handleiding downloaden:

Deel 0 – Lees dit voordat je aan de scriptie begint

In Deel 0 vind je enkele tips en suggesties voor o.a. het plan van aanpak en het gebruiken van een logboek.

Deel 1 – Structuur en onderdelen scriptie

Elke scriptie heeft een aantal onderdelen dat min of meer vaststaat. Mijn ervaring leert mij dat de onderdelen in de scriptie en de volgorde waarin je deze onderdelen verwerkt, afhankelijk is van de opleiding die je volgt. In Deel 1 wordt ingegaan op de gebruikelijke onderdelen in een scriptie en het maken van een structuurschema.

Deel 2 – Introductie van de scriptie (titelpagina, voorwoord, samenvatting, inhoudsopgave)

De Introductie is het deel van de scriptie dat vóór de Inleiding komt (althans, zo noem ik dat deel). Deze introductie wordt veelal opgesteld als de scriptie (bijna) klaar is. In de Introductie gaat het om de titelpagina, het voorwoord, de inhoudsopgave en de samenvatting. Daarnaast kun een informatiepagina opnemen. Ook is het soms noodzakelijk dat je de managementsamenvatting in het Engels vertaald (Executive Summary). In Deel 2 ga ik in op deze (veelal verplichte) onderdelen.

Deel 3 – Middenstuk (inleiding, theorie, methodologie en resultaten)

Het middenstuk vormt de KERN van de scriptie. In dit deel beschrijf je het probleem/de vraag en ga je op zoek naar een oplossing respectievelijk een antwoord. De wijze waarop je op zoek gaat naar de oplossing of het antwoord, beschrijf je ook in dit gedeelte. Het middenstuk bestaat uit 4 of 5 onderdelen, afhankelijk van de opleiding en de eisen die jouwopleiding stelt aan de structuur: Inleiding, de onderneming/opdrachtgever (veelal alleen in hbo-scripties), theoretisch kader, onderzoeksmethode en resultaten en analyse. In Deel 3 ga ik in op deze vijf onderdelen.

Deel 4 – Conclusie, discussie en advies

Als je klaar bent met het analyseren van de onderzoeksresultaten, kun je beginnen met het opstellen van de conclusie(s), de eventuele discussie en het eventuele advies. In Deel 4 ga ik in op deze drie onderdelen.

Deel 5 – Overige onderdelen (bijlage, nawoord en reflectie)

In Deel 5 staat een aantal overige onderdelen die je kunt toevoegen aan de scriptie. Het gaat om de bijlagen, de reflectie en het nawoord. Deze onderdelen zijn veelal niet verplicht.

Deel 6 – Literatuurlijst en bronvermelding

Een belangrijk onderdeel van de scriptie is de literatuurlijst. Deze bestaat uit alle bronnen die je hebt gebruikt om de scriptie te schrijven. Te denken valt aan boeken, artikelen, onderzoeken, wetteksten, websites, et cetera. Als het goed is, heb je gedurende het onderzoek al diverse bronnen opgeschreven en opgenomen in een lijst. In Deel 6 ga ik in op diverse vormen van bronvermelding en het opstellen van de literatuurlijst.

Deel 7 – Taalgebruik

Deel 7 heeft betrekking op de taal, spelling en stijl in de scriptie. De inhoud en het onderzoek zijn uiteraard het belangrijkste maar een scriptie die vol taalfouten staat, wordt niet serieus genomen. Sommige scripties worden zelfs afgekeurd op taal terwijl het onderzoek geweldig is! Andersom geldt natuurlijk ook: ook al is de tekst fantastisch, een inhoudelijk slechte scriptie wordt ook afgekeurd. Voorkom dit door goed op de taal, de spelling, de grammatica en de stijl te letten. Deze komen in dit deel aan de orde.

Deel 8 – Lay-out

In Deel 8 ga ik in op het uiterlijk van de scriptie: de lay-out. Uiteraard is de inhoud belangrijker dan het uiterlijk, maar een prettige lay-out bevordert de leesbaarheid van de scriptie én geeft een professionele uitstraling. De lay-out verdient dus zeker aandacht! Een scriptie waarin de lay-out netjes en verzorgd is, leest veel prettiger. Bovendien maakt het een professionele(re) indruk! Het laat zien dat je aandacht hebt besteed aan de scriptie en dat je de moeite hebt genomen om er een mooi rapport van te maken. In Deel 8 ga ik in op diverse onderdelen van de lay-out. Tevens geef ik een aantal aanwijzingen voor het gebruik van diverse knoppen in Word.

Deel 9 – Marketingplan (incl. voorbeeld)

In Deel 9 ga ik in op het marketingplan. Het marketingplan biedt de opdrachtgever inzicht in de wijze waarop het advies kan worden uitgevoerd. Het plan dient zo concreet, reëel en realistisch te zijn, zodat de opdrachtgever er direct mee aan de slag kan. In Deel 9 worden niet alleen de onderdelen besproken, maar is ook een voorbeeld van een marketingplan opgenomen met voorbeeldteksten, schema’s en tabellen die je kunt gebruiken bij het opstellen van het plan.

Deel 10 – Implementatieplan (incl. voorbeeld)

In Deel 10 ga ik in op het implementatieplan. Het implementatieplan biedt de opdrachtgever inzicht in de wijze waarop hij het advies kan uitvoeren of implementeren. Het plan dient zo concreet, reëel en realistisch te zijn, zodat de opdrachtgever er direct mee aan de slag kan.De opdrachtgever moet bij wijze van spreken dit plan uit jouw scriptie kunnen scheuren en deze integraal kunnen overnemen in zijn eigen planning. Naast een toelichting op diverse onderdelen in een implementatieplan, bevat Deel 10 ook een voorbeeld implementatieplan, inclusief voorbeeldteksten, schema’s en tabellen.

Meer weten?

In het laatste deel staat een aantal links en boeken die je ook kunt gebruiken voor het schrijven van jouw scriptie.

N.B.

Als je iets wilt overnemen of gebruiken uit de handleiding voor eigen, niet-commerciële doeleinden, dan vind ik dat hartstikke leuk! Ik hoef daar geen vergoeding voor, maar ik zou het wel leuk vinden om te weten wie de handleiding gebruikt, waarom en waarvoor! Gebruik je informatie uit de handleiding voor jouw scriptie, geef mijn handleiding dan op als bron in de literatuurlijst (zie de handleiding hoe je dat doet).

Wil je (delen uit) deze handleiding gebruiken voor commerciële doeleinden (bijvoorbeeld een syllabus), dan mag dat natuurlijk. Neem echter wel altijd contact met me op via info@bhk200.nl. Het is niet toegestaan (delen uit) deze handleiding te kopiëren voor commercieel gebruik zonder mij daarvan op de hoogte te stellen (met uitzondering van scripties natuurlijk).