FAQ scriptie redigeren

Wil je mijn scriptie schrijven? Schrijf je ook scripties?

Nee.

Werk je ook in het weekend of ’s avonds?

Soms wel, soms niet. Wanneer je haast hebt met jouw scriptie of een ander document (< 24 uur of in het weekend), neem dan contact op via info@bhk200.nl of via WhatsApp (06-41455305). Dan kijk ik of ik dat weekend of die avond ruimte en tijd heb om jouw scriptie na te kijken en te redigeren. 

Hoe tel je de dagen?

Ik tel de dagen als 7 dagen per week, dus inclusief de weekenden. Wanneer je de scriptie op maandag voor 12:00 terug wilt en het tarief voor 7 dagen wilt betalen, dan moet je de scriptie op de maandag ervoor vóór 12:00 aanleveren. Lever je de scriptie na 12:00 aan, maar wil je die de maandag erna voor 12:00 terug, dan breng ik een ander – iets hoger – tarief per woord in rekening.

Kun je garanderen dat ik een voldoende voor mijn scriptie haal? 

Jouw begeleider(s) beoordeelt (beoordelen) jouw scriptie op o.a. inhoud (theoretisch kader, onderzoek, analyse, conclusie), de lay-out en taal/spelling. Omdat ik geen invloed heb op de inhoud, kan ik niet garanderen dat je een voldoende krijgt. Ik kan er wél voor zorgen dat de tekst geen taal- en spellingsfouten (meer) bevat en/of dat de opbouw, structuur en lay-out wordt verbeterd. Desondanks kan ik niet garanderen dat je direct afstudeert omdat ik geen invloed heb op de inhoud, maar alleen op het taalgebruik.

Kun je me helpen met de lay-out van mijn scriptie?

Jazeker! Ik kan ervoor zorgen dat de lay-out van je scriptie in orde is. Ik zorg er dan voor dat o.a. de regelafstand, het lettertype en de kopjes in de hele scriptie hetzelfde zijn. Wil je dat ik alleen de lay-out verbeter, dan geldt als tarief het verschil tussen het tarief inclusief en exclusief lay-out. Zie het kostenoverzicht.

Stel dat mijn scriptie wordt afgekeurd, is een nieuwe correctieronde dan inbegrepen in de prijs?

Een nieuwe correctieronde is alleen inbegrepen wanneer de scriptie is afgekeurd op het gebied van taal, structuur en/of lay-out nadat ik die heb verbeterd. Wanneer jouw scriptie is afgekeurd op inhoud of andere zaken, dan moet je dit zelf te verbeteren. Uiteraard kan ik de nieuwe aanpassingen die je maakt, wel opnieuw corrigeren of redigeren. Ik breng dan alleen het aantal nieuwe woorden in rekening (tegen hetzelfde tarief als de eerste ronde). Het deel dat ik al eerder gecorrigeerd heb, breng ik uiteraard niet opnieuw in rekening!

Kun je me helpen met de literatuurlijst?

Ik kijk – op verzoek – altijd naar de literatuurlijst om na te gaan of deze is opgesteld volgens de APA-richtlijnen of de Leidraad voor juridische auteurs. Ik neem vervolgens suggesties op om de literatuurlijst te verbeteren (indien dat nodig is). Die kunnen bijvoorbeeld gaan om de lay-out (gelijke regelafstand, op dezelfde afstand inspringen, alfabetische volgorde), om ontbrekende informatie (bijvoorbeeld de uitgeverij of paginanummers) of om verbeteringen om de lijst in lijn met de richtlijnen te brengen. Wanneer je wilt dat ik de wijzigingen maak in de literatuurlijst en de verwijzingen, dan vraag ik daar een vast bedrag voor (vanaf € 47,95, incl. btw, maximaal 30 bronnen) of € 2,00 per bron (incl. btw).

Kun je me helpen met inhoudelijke wijzigingen in mijn scriptie? Wil je ook kijken naar de opmerkingen/feedback van mijn begeleider en deze/dit verwerken?

Nee. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw scriptie.

Welke pagina’s kijk je na?

Ik kijk de gehele scriptie na, met uitzondering van de titelpagina, de inhoudsopgave en de bijlagen. De bijlagen corrigeer ik alleen op verzoek. De inhoudsopgave wordt, mits deze geautomatiseerd is, automatisch gewijzigd dus daar hoef ik niets aan te doen.

Kun je me helpen met (het schrijven van) de managementsamenvatting?

Ik kijk naar de tekst op het gebied van taal, spelling, grammatica, interpunctie, et cetera. Inhoudelijke wijzigingen maak ik niet. Ik kan je daarom niet helpen met het schrijven van de managementsamenvatting. Ik kan wel jouw managementsamenvatting te redigeren of te vertalen (tegen een woordtarief).

Heb je ook een vraag? Of staat jouw vraag er niet bij? Stel deze dan via info@bhk200.nl of via onderstaand contactformulier: