FAQ scriptie redigeren

1. Werk je ook in het weekend of ’s avonds?

Soms wel, soms niet. Wanneer je haast hebt met jouw scriptie of ander document (< 24 uur of < 48 uur), neem dan contact op via info@bhk200.nl of via het contactformulier. Dan kijk ik of ik dat weekend of die avond ruimte en tijd heb om jouw scriptie na te kijken en te redigeren.

2. Hoe tel je de dagen?

Ik tel de dagen als 7 dagen per week, dus inclusief de weekenden. Wanneer je de scriptie op maandag voor 12:00 terug wilt en het tarief voor 7 dagen wilt betalen, dan moet je de scriptie op de maandag ervoor vóór 12:00 aanleveren. Lever je de scriptie na 12:00 aan maar wil je die de maandag erna voor 12:00 terug, dan breng ik een ander – iets hoger – tarief per woord in rekening.

3. Wil je mijn scripties schrijven? Schrijf je ook scripties?

Nee, dat doe ik niet; dat is namelijk niet toegestaan. Datzelfde geldt voor feedback verwerken en/of het aanpassen van jouw scriptie aan de beoordelingseisen. Bovendien vind ik dat je aan het einde van jouw studie in staat moet zijn om een dergelijk onderzoek te doen. 

Ik kan je wel begeleiding bieden of advies geven (tegen meerprijs), maar het schrijven ervan moet je toch echt zelf doen. Kijk in de handleiding scripties voor tips om te beginnen met jouw scriptie. 

4. Wil je me helpen met inhoudelijke wijzigingen in mijn scriptie?

Ik kan je adviseren over de inhoud, over het verwerken van de inhoudelijke wijzigingen en over het voldoen aan de beoordelingseisen (tegen meerprijs). De inhoudelijke wijzigingen moet je echter zelf verwerken, omdat je altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de inhoud van de scriptie én omdat het mij niet is toegestaan om inhoudelijke wijzigingen te maken (bijvoorbeeld door een deel van het onderzoek aan te passen). 

Kijk in de handleiding scripties om te zien hoe je jouw scriptie inhoudelijk kunt verbeteren.

5. Kun je garanderen dat ik een voldoende voor mijn scriptie haal? 

Jouw begeleider(s) beoordeelt (beoordelen) jouw scriptie op o.a. inhoud (theoretisch kader, onderzoek, analyse, conclusie), de lay-out en taal/spelling. Omdat ik geen invloed heb op de inhoud, kan ik niet garanderen dat je een voldoende krijgt. Ik kan er wél voor zorgen dat de tekst geen taal- en spellingsfouten (meer) bevat en/of dat de opbouw, structuur en lay-out wordt verbeterd. Daarnaast kan ik de beoordelingseisen van de opleiding naast jouw scriptie leggen (tegen meerprijs) om de huidige scriptie te toetsen aan die eisen. Desondanks kan ik niet garanderen dat je direct afstudeert omdat ik geen invloed heb op de inhoud, maar alleen op het taalgebruik.

6. Wil je ook kijken naar de opmerkingen/feedback van mijn begeleider en deze/dit verwerken?

Ik kan je adviseren over het verwerken van de opmerkingen of feedback (tegen meerprijs). Opmerkingen ten aanzien van de inhoud verwerk ik niet (zie punten ook 3. en 4.). Kijk ook even in de handleiding scripties voor tips om jouw scriptie inhoudelijk te verbeteren.

7. Kun je me helpen met de lay-out van mijn scriptie?

Jazeker! Ik kan ervoor zorgen dat de lay-out van je scriptie in orde is. Ik zorg er dan voor dat o.a. de regelafstand, het lettertype en de kopjes in de hele scriptie hetzelfde zijn. Wil je dat ik alleen de lay-out verbeter, dan geldt als tarief het verschil tussen het tarief inclusief en exclusief lay-out. Zie het kostenoverzicht.

8. Stel dat mijn scriptie wordt afgekeurd, is een nieuwe correctieronde dan inbegrepen in de prijs?

Een nieuwe correctieronde is alleen inbegrepen wanneer de scriptie is afgekeurd op het gebied van taal, structuur en/of lay-out nadat ik die heb verbeterd. Wanneer jouw scriptie wordt afgekeurd op inhoud of andere zaken, dan moet je dit zelf te verbeteren. Uiteraard kan ik de nieuwe aanpassingen die je maakt, wel opnieuw corrigeren of redigeren. Ik breng dan alleen het aantal nieuwe woorden in rekening (tegen hetzelfde tarief als de eerste ronde). Het deel dat ik al eerder gecorrigeerd heb, breng ik uiteraard niet opnieuw in rekening!

9. Mijn begeleider vindt dat de probleemstelling, deelvragen en doelstelling niet op elkaar aansluiten. Kun je me helpen?

Ik kan je advies geven over de aansluiting van probleemstelling, deelvragen en doelstelling (tegen meerprijs). Ik verbeter ze echter niet, omdat dat niet is toegestaan en omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud. Omdat ik de tekst aandachtig lees, is het voor mij in het algemeen inzichtelijk wat kan worden verbeterd en hoe je de verbeteringen het beste kunt doorvoeren. Let er wel op dat door het wijzigen van de probleemstelling, de mogelijkheid bestaat dat de deelvragen en/of doelstelling, de onderdelen als het theoretisch kader, het onderzoek of de conclusie ook moeten worden aangepast!

10. Kun je me helpen met de literatuurlijst?

Ik kijk op verzoek altijd naar de literatuurlijst om na te gaan of deze is opgesteld volgens de APA-richtlijnen of volgens de Leidraad voor juridische auteurs. Ik neem vervolgens suggesties op om de literatuurlijst te verbeteren (indien dat nodig is). Die kunnen bijvoorbeeld gaan om de lay-out (gelijke regelafstand, op dezelfde afstand inspringen, alfabetische volgorde), om ontbrekende informatie (bijvoorbeeld de uitgeverij of paginanummers) of om verbeteringen om de lijst in lijn met de richtlijnen te brengen.

Wanneer je wilt dat ik de wijzigingen maak in de literatuurlijst en de verwijzingen, dan vraag ik daar een vast bedrag voor (vanaf € 47,95, incl. btw, maximaal 30 bronnen) of € 1,75 per bron (incl. btw).

11. Welke pagina’s kijk je na?

Ik kijk de gehele scriptie na, met uitzondering van de titelpagina, de inhoudsopgave en de bijlagen. De bijlagen corrigeer ik alleen op verzoek. De inhoudsopgave wordt, mits deze geautomatiseerd is, automatisch gewijzigd dus daar hoef ik niets aan te doen.

12.  Kun je me helpen met (het schrijven van) de managementsamenvatting?

Ik kijk naar de tekst op het gebied van taal, spelling, grammatica, interpunctie, et cetera. Inhoudelijke wijzigingen maak ik niet. Ik kan je daarom niet helpen met het schrijven van de managementsamenvatting. Ik kan je wel helpen door advies te geven (tegen meerprijs) of de managementsamenvatting te redigeren of te vertalen (tegen een woordtarief).

Heb je ook een vraag? Of staat jouw vraag er niet bij? Stel deze dan via info@bhk200.nl of via onderstaand contactformulier: